łść
 • Zdobądź nowy zawód

 • Odkryj swoje umiejętności

 • Poznaj ciekawych ludzi

 • szkolenia
  oraz
  warsztaty

 • kursy zawodowe językowe

 • staże i inne formy zatrudnienia

 • działania kulturalne i integracyjne

 • łść

  Witamy !

  na stronie Klubu Integracji Społecznej "Drogowskaz"
  w Świętochłowicach

  Od marca tego roku z inicjatywy CIS w Świętochłowicach swoją działalność rozpoczął Klub Integracji Społecznej „Drogowskaz”. Klub w ramach EFS realizuje Projekt, którego celem jest aktywizacja osób bezrobotnych
  i nieaktywnych zawodowo. Realizacja Projektu trwa od marca 2013r do czerwca 2015r.

   

  Więcej
łść

O projekcie

Centrum        Integracji        Społecznej
w Świętochłowicach zaprasza mieszkańców Świętochłowic do projektu Klub Integracji Społecznej „Drogowskaz”. Celem Projektu jest wzrost aktywności społecznej
i zawodowej przez uczestnictwo
w działaniach KIS.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w mieście Świętochłowice. Projekt realizowany będzie w okresie od marca 2013r. do czerwca 2015r.

łść

Kontakt z nami

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
DROGOWSKAZ

ul. Sądowa 1
41-605 Świętochłowice
tel. 32 24 555 24 wewn.26

e-mail:

kis.swietochlowice@gmail.com

 

KADRA KIS "DROGOWSKAZ"

Łukasz Andzel - Kierownik zespołu, koordynator projektu

Jolanta Jasicka - Kierownik Klubu, lider KIS

Anna Litińska - Podinspektor ds. rekrutacji

Ewa Jodłowska - Podinspektor ds. rozliczeń

Małgorzata Szymańska - Psycholog, doradca zawodowy

Anna Socha - Animator, instruktor kulturalno-oświatowy

Małgorzata Majewska - Podinspektor ds. finansowo-księgowych

Izabela Królczyk - Podinspektor ds. monitoringu

Partnerzy


Priorytet VII - Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.